Pravděpodobně není lepší cesty, jak docílit proklientského přístupu, než podívat se na svět přímo očima klientů. Jak toho ale dosáhnout? Chytrý nápad měli v Prachaticích, kde si úředníci – prvně v rámci specializovaného kurzu – „ohmatali“ skrze virtuální realitu život očima lidí trpících demencí. A to velice sugestivně.

Jak patrno, VR headsety, potažmo systémy neplní pouze zábavní funkci nebo nejsou využívány coby vojenské simulátory anebo v průmyslu. Už si hledají cestu i do pracovního života v interakci úředníka s občanem a zejména do vzdělávání.

VR v Prachaticích nadále slouží při zaškolování nových pracovníků v relevantních oblastech (pečující služby, školství, kultura), kde je předpokladem zvýšená interakce se seniory nebo s osobami zdravotně znevýhodněnými. V plánu je nákup dalších simulačních programů. Pomáhat světu s fenoménem stárnutí populace prostřednictvím světa virtuálního, to je chvályhodný paradox.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.