Cíle projektu

Vytvořit komplexní systém, který umožní zvýšit zabezpečení dat od jejich přenosu z centrálních registrů, přes jejich zpracování až po tisk.

Vytvořit ochranu tiskových výstupů před pozměňováním a umožnit jejich ověřování on-line širokou veřejností.

Popis řešení

Podstatou řešení je unikátní stanice SecurePoint, čili komplexní systém navržený speciálně pro potřeby kontaktních míst CzechPoint. Tento systém zajišťuje finální bezpečnost vytištěných dokumentů tím, že po tisku znemožňuje jejich pozměnění, k čemuž používá technologie běžně využívané v bankovnictví, nebo na ochranu cenin.

Stanice SecurePoint jsou součástí informačního centra. Skládají se z tiskárny SecurePrint pevně propojené s dvěma nezávislými počítači. Pouze první zabezpečený počítač komunikuje s tiskárnou. Tento počítač je vybaven operačním systémem vyvinutým speciálně pro potřeby kontaktních míst CzechPointu, a je chráněn proti narušení.

Dokumenty z  CzechPointu jsou tištěny speciální tiskovou hmotou na speciální papír. Při pokusu o pozměnění textu se dokument viditelně a trvale znehodnotí.

Druhý počítač přednostně slouží k běžné kancelářské práci. Zejména k vkládání digitálních nosičů dat. Tento počítač podléhá nižšímu stupni zabezpečení. Lze se s ním připojit na internet.

Součástí řešení je i doplňková služba SecurePrint Logical, která umožňuje zpětně kontrolovat pravost jakéhokoliv vydaného dokumentu.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zvýšení kvality služby poskytované občanům.
  • Kontrola počtu ověřených dokumentů na webových stránkách.
  • Zajištění ochrany dat proti napadení zvenku, proti selhání lidského faktoru a proti napadení z nosiče dat.

Přenositelnost řešení

Realizace řešení je možná na všech místech, kde jsou poskytovány služby CzechPoint. Řešení bylo přímo vyvinuto pro doplnění těchto služeb.

Možné překážky realizace

  • Omezování uživatele při práci s běžnou agendou zapříčiněné zvýšeným zabezpečením stanice.
  • Vysoké nároky na profesionalitu IT oddělení.
  • Náklady na proškolení obsluhy a seznámení pracovníků se zvláštnostmi řešení.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

Autor fotografie: Adam Safranek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53344597