Systém péče o duševní zdraví je v naší republice dlouhodobě přetížen a na kvalitní péči se čeká více než čtvrt roku. V městské části Praha 13 se snažili vyjít vstříc zaměstnancům, kteří by péči o psychické zdraví uvítali jako formu benefitu. Impulzem také byl zvýšený počet zaměstnanců, kteří se v současnosti obraceli na personální oddělení s žádostí o radu při řešení osobních problémů.

Městská část Praha 13 se rozhodla pro on-line formu digitální terapie založené na principech kognitivně-behaviorální terapie. Pro zaměstnance byl připraven na úvod webinář, kterým provázeli dva zkušení odborníci na psychologii a psychoterapii. Tento webinář má cca 50 minut a je umístěn na intranetu, kde každý zaměstnanec má toto video k dispozici po neomezenou dobu. Lékaři v něm popisují příklady duševních potíží (stres, úzkost a deprese) a jak je rozpoznat a naučit se je zvládat nebo jak pečovat o své duševní zdraví v rámci prevence.

Po týdnu od zaslání webináře bylo každému zaměstnanci na jeho pracovní e-mailovou adresu odesláno dotazníkové šetření s otázkami týkajícími se stavu tazatele a jeho průběhu nálad či fyzických stavů v posledním týdnu.

Po ukončení dotazníkového šetření odborníci z oboru psychoterapie dotazníky vyhodnocují. Po vyhodnocení zasílají vybraným zaměstnancům, kteří byli nějakým způsobem detekováni k potřebě terapie, aktivační kódy. Na základě těchto kódů se mohou zaměstnanci zapojit do on-line terapie, která pokračuje 12 týdnů. Při této terapii napomáhá terapeut ukazovat cestu, jakou se má klient vydat a zadává mu malé úkoly, na kterých by měl pracovat. Zaměstnanci, kteří nebyli vyhodnoceni pro nutnost terapie, měli možnost v dotazníku také vyjádřit zájem o on-line terapii – jako prevenci o péči o duševní zdraví.

Celá služba je přísně anonymní a pracovníci mají naprostou důvěru, že se jeho kolegové ani zaměstnavatel nedozví, že terapií prochází.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.