Lepší a rychlejší komunikace s občany v souladu s moderními trendy, to byl cíl na Praze 14. Podstatou aplikace je rychlý oboustranný tok informací, kdy občan nejen informace získává, ale také vznáší podněty a svobodně komunikuje s úřadem. Samotná aplikace agreguje údaje z více zdrojů, které chce co nejsrozumitelněji předávat občanům. Krédem projektu je smysluplnost, kvalita a uživatelská přívětivost.

Podtitul aplikace zní „všechny tváře čtrnáctky“. A opravdu, od dopravní situace, přes výpis zajímavých míst (včetně mapy) a plánovaných událostí, přes možnost občanů ohlašovat věci nepříjemné a navrhovat věci příjemné.

Ostrému spuštění aplikace předcházel relativně dlouhý testovací provoz. Dle přehledu o počtu stáhnutí vše ukazuje na kontinuální nárůst zájmu o aplikaci. Z hlediska rozvoje mobilní aplikace bude městská část postupovat dle výsledků sběru zpětné vazby. Jinými slovy, o co bude zájem, to zůstane. Nebo i ještě něco přibude (některé funkcionality jsou připraveny, ve vyčkávacím režimu). V opačném případě lze přistoupit k zeštíhlení aplikace.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.