Aplikace Praha Letňany je pomocníkem do kapsy pro občany i turisty. V podstatě jde o převedení obsahu a designu webových stránek Letňan do formátu mobilní aplikace. Uživatelé tak v logickém a přehledném prostředí najdou to podstatné, co potřebují.

Aplikace je určena zejména k informování občanů. Obsahuje proto úřední desku, aktuality, informace o agendách úřadu (jak a s kým si je vyřídit), kalendář akcí, informace o městské části a události v kultuře. Uživatelé získávají souborné informace o službách, které poskytuje úřad městské části. Vedle toho je součástí aplikace online rezervační systém na přepážky pro agendy trvalého pobytu, vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů a živnostenského úřadu. Další aplikací je také integrované hlášení závad na majetku městské části prostřednictvím foto oznámení.

Díky push notifikacím lze rychle a efektivně informovat všechny uživatele (což se ukázalo praktické např. během  krizových situací). Součástí aplikace je také kontaktní formulář, kterým občané mohou udělovat úřadu městské části zpětnou vazbu. Aplikace rovněž umožňuje pořádat online ankety.

Před spuštěním bylo nutné provést mapování trhu s důrazem na dostupné a cenově výhodné nabídky tak, aby finanční náročnost nezatížila rozpočet obce, ale na druhou stranu konečný produkt umožnil maximální flexibilitu při komunikaci s občany městské části. Představitelé městské části v průběhu vývoje a spuštění aplikace nezaznamenali žádný problém. Po oslovení firma začala s přípravami na vytvoření aplikace, pracovníci Městské části Praha 18 zase s přípravami na doplnění aplikace o aktuální a správné údaje.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

Autor úvodní fotografie: Jan Sovka aka sovicka – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2071274