I. výroční konference Moderní veřejná správa 2016 se uskutečnila ve dnech 15. – 16. září 2016 v Praze.

Součástí konference byl i speciální blok zabývající se kvalitou ve veřejné správě, jež suploval roli tradiční Národní konference kvality ve veřejné správě.

Na konferenci vystoupili přední osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně české veřejné správy a byli na ní mimo jiné řešeny aktuální otázky z oblasti legislativy a financování veřejné správy.

Témata a program

  • aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR,
  • aktuální legislativa ve vztahu k veřejné správě,
  • aktuální problémy veřejné správy pohledem územní samosprávy,
  • využití evropských prostředků v rámci veřejné správy v programovém období po roce 2014,
  • budoucí rozvoj veřejné správy a
  • workshopy „Příklady dobré praxe řízení kvality ve veřejné správě“ a „IT podpora řízení kvality v územní veřejné správě“.

Ke stažení: Program konference Moderní veřejná správa 2016 (verze 13.9.) (pdf, 1 MB)

 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci konference Moderní veřejná správa proběhl taktéž program Národní konference kvality ve veřejné správě, v rámci níž proběhly tematické bloky „Kvalita ve veřejné správě – co už umíme a co nás čeká“ a „Podpora řízení kvality ve veřejné správě“, kde byly představeny konkrétní nástroje pro zvýšení kvality na úřadech a možnosti jejich financování.

Konference byla celkově zaměřena na nabízení praktických rad a představení novinek ve veřejné správě. Návštěvníci se tak dozvěděli, jak čerpat evropské prostředky, jak nejlépe využívat nástroje a metody řízení kvality nebo co pro ně znamenají aktuální legislativní novinky.

Ke stažení: Prezentace přednášejících

Jako překvapení bylo připraveno ocenění osobnost roku veřejné správy, kterou za dlouhodobý přínos rozvoji veřejné správy České republiky poprvé udělila sekce veřejné správy Ministerstva vnitra. Ocenění převzal z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové dlouholetý tajemník Magistrátu města Děčín Jaromír Zajíček.

Vedle přednášek a workshopů byl dán prostor dotazům a diskusi. Pro zájemce byly přichystány informační stánky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, odbor správních činností, odbor všeobecné správy, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy), odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra, Tiskárny Ministerstva vnitra, Institutu pro veřejnou správu Praha, časopisu Veřejná správa, Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a České pošty.

V doprovodném programu byl přichystán společenský večer s cimbálovou muzikou a rautem, při kterém se rovněž konalo vystoupení tanečnice brazilské samby.

 K prohlédnutí: Fotogalerie 

Účast na konferenci byla zdarma, cestovné a ubytování si hradili účastníci samostatně.

 
S případnými dotazy se laskavě obracejte na kontaktní osoby:

Ing. Edita Šejnohová (pro organizaci a program)
Tel: 974 816 625
E-mail: edita.sejnohova@mvcr.cz

Mgr. Filip Zavřel (pro organizaci, program, web, fotografie)
Tel: 974 817 404
E-mail: filip.zavrel@mvcr.cz

Obecné kontakty:
E-mail: osr@mvcr.cz
Adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4