Třetí městská část Prahy má 80 tisíc obyvatel a její území je dosti členité. Zastupitelé se trápili tím, jak služby města přiblížit také obyvatelům okrajových čtvrtí, jako je například Jarov. Nikdo už si nepřál, aby lidé museli kvůli cestě na úřad přejíždět na opačný konec městské části. Bylo proto rozhodnuto využít stávající infrastrukturu, tedy místo, které navštěvují občané všech věkových skupin a na které jsou již zvyklí. Volba padla na pobočku městské knihovny / Kulturní centrum Vozovna.

Doplněné poslání tohoto střediska bylo třeba co možná nejvíce dostat do povědomí občanů, protože o ně tu šlo v prvé řadě. Podat jim informaci, že dané místo nyní oplývá úplně novými službami. V knihovně a kulturním centru tak odteď lze mimo z názvů plynoucího najít i následující: pobočku Czech Point, prodej parkovacích oprávnění, vidimace a legalizace. Čímž vniklo poměrně rozmanité nové klientské centrum, nazvané Klientské centrum Vozovna.

Samotné Kulturní centrum Vozovna skýtá bohatý kulturní program a mimo jiné také kavárnu. K dobré kávě si přímo na místě lze zapůjčit i knihu z místní knihovny. Ohlasy občanů na multifunkční úřad jsou pozitivní, okruh nabízených služeb se bude nadále rozšiřovat. Symbióza úřadu, kulturního centra a městské knihovny tak bezezbytku vystihuje rčení spojit příjemné s užitečným. A navíc na jednom místě.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.