Rychlá online komunikace úřadu s klienty

Když si otevřete webové stránky městské části Praha 6, v pravém dolním rohu na vás vyskočí okénko online chatu, který vás přímo spojuje se zaměstnanci úřadu městské části. Takový online chat na webových stránkách je dnes již vcelku běžný v soukromém sektoru, v oblasti veřejné správy jde ovšem spíše o zářné výjimky. Chat funguje nepřetržitě po celou pracovní dobu (v případě Prahy 6 tedy 42 hodin týdně). Připojený zaměstnanec je povinen klientovi na vznesený dotaz odpovědět ihned. Jednodušší dotazy jsou zodpovídány přímo, u složitějších obdrží klient kontakt na konkrétního referenta, který se problematikou zabývá. V případě zadání dotazu mimo pracovní dobu je potřeba zadat svůj e-mail, aby zaměstnanec druhý den mohl požadavek vyřídit prostřednictvím e-mailu.

Pokud klient nechce uvádět své jméno, je pro něj online chat anonymní. Občan navíc může hodnotit spokojenost s vyřízením svého požadavku. Městská část tak získává přímou zpětnou vazbu. Systém umožňuje, aby městská část viděla také veškeré předchozí dotazy občana, který uvedl své jméno.

Důvodem zavedení byla snaha úřadu pomoci klientům operativně a v co nejkratším čase. Od září 2018, kdy byl online chat zaveden, se občané prostřednictvím tohoto nástroje obrátili na úřad již cca 1500krát. Hodnocení je v drtivé většině kladné. Další rozvoj funkcionality zatím plánován není. Její fungování bude úřadem koncem tohoto roku vyhodnoceno.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/