Čtvrtek 15. 9. 2016 – Sál 1

Aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR

Jana Vildumetzová – Aktuální problémy veřejné správy v území (.pdf, 405 kb)

Josef Postránecký – Zkušenosti s aplikací zákona o státní službě (.pdf, 141 kb)

 

Budoucnost veřejných zakázek

Vlastimil Fidler – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (.pdf, 840 kb)

 

Aktuální legislativa ve vztahu k veřejné správě

Petr Mlsna – Nový zákon o přestupcích – ideje – očekávání (.pdf, 187 kb)

Zdeněk Němec – Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů (.pdf, 441 kb)

Marie Kostruhová – Nová koncepce systému odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC  (.pdf, 234 kb)

Václav Henych – Novinky v oblasti voleb (.pdf, 254 kb)

Adam Furek – Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím (.pdf, 272 kb)

Martin Kraus – Novinky v legislativě eGovernmentu (.pdf, 570 kb)

David Sláma – Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví (.pdf, 639 kb)

 

Aktuální problémy veřejné správy

Dan Jiránek – Projekt Centra společných služeb realizovaný Svazem měst a obcí ČR (.pdf, 276 kb)

Petr Švec – Udržitelný rozvoj a služby samospráv (.pdf, 1,99 MB)

Jan Sedláček – Aktuální problémy samospráv pohledem starostů obcí I. typu (.pdf, 848 kb)

 

Pátek 16. 9. 2016 – Sál 1

Využití evropských prostředků v rámci veřejné správy v programovém období po roce 2014

Simona Vavrochová – Možnosti čerpání prostředků z OPZ pro územní samosprávy (.pdf, 428 kb)

Aleš Pekárek – Možnosti čerpání prostředků z IROP pro územní samosprávy v oblasti modernizace veřejné správy (.pdf, 639 kb)

Eva Slouková – Možnosti čerpání prostředků z OPŽP pro územní samosprávy (.pdf, 1,18 MB)

Hana Nováková – Čerpání evropských prostředků – příklad dobré praxe – Chomutov (.pdf, 1,96 MB)

 

Strategický rozvoj veřejné správy

Zuzana Růžičková – Plnění strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy a další kroky (.pdf, 962 kb)

David Sláma – Plnění strategického cíle 2 – Harmonizace a optimalizace veřejné správy v území a další kroky v této oblasti (.pdf, 1 MB)

Roman Vrba – Letem světem eGovernmentem (.pdf, 1,38 MB)

Josef Postránecký – Budoucí směřování státní služby v ČR (.pdf, 135 kb)

 

Čtvrtek 15. 9. 2016 – Sál 2

Kvalita ve veřejné správě – co už umíme a co nás čeká

Zdeňka Maisnerová a David Sláma – Naplňování Národní politiky kvality v České republice na období let 2016-2020 (.pdf, 417 kb)

Milan Půček – Strategické plánování a řízení obcí a krajů (.pdf, 1,09 MB)

Lenka Švejdarová – Výsledky využívání metod kvality Možnosti podpory řízení kvality v území  (.pdf, 582 kb)

Štěpánka Cvejnová – Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech (.pdf, 172 kb)

Petr Mazouch – Využití mobilních dat pro veřejnou správu (.pdf, 1,13 MB)

Edita Šejnohová – Hodnocení přívětivosti úřadů (.pdf, 1,17 MB)

Radek Kolářík – Přívětivý úřad 2016 – příklad mobilní aplikace úřadu a Portál občana (.pdf, 715 kb)

Zbyněk Vavřina – Přívětivý úřad 2016 – příklad webových stránek statutárního města Liberce (.pdf, 385 kb

 

Současné trendy řízení kvality ve veřejné správě

Miroslav Tůma – Certifikace Ministerstva vnitra v oblasti kyberbezpečnosti (.pdf, 2,38 MB)

Jitka Boušková a Roman Fišer – Projekt Portfolio –integrace metod kvality (.pdf, 848 KB)

Petr Koten – Centrum excelence (.pdf, 1,84 MB)

Hana Churáčková – Integrovaný systém řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví (.pdf, 1,53 MB)

 

Pátek 16. 9. 2016 – Sál 2

Systémová podpora řízení kvality v územní veřejné správě

Pavel Hrabě – Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR (.pdf, 1,13 MB)

Jiří Kárník – Procesní řízení a eGovernment (.pdf, 718 kb)

Roman Fišer – Systémová podpora řízení kvality v územní veřejné správě – Referenční model řízení města podle standardu CIMAF (.pdf, 2,38 MB)

Miluše Stibůrková – Referenční model a jeho využití v praxi MěÚ Benešov (.pdf, 978 kb)

 

Příklady dobré praxe řízení kvality

Marie Petrová – Udržitelný rozvoj a Místní Agenda 21 (.pdf, 644 kb)

Milan Čigáš – Zdravé město Litoměřice a Místní Agenda 21 (.pdf, 5 MB)

Pavel Charvát – ISO 9001 – revize normy a její dopady na veřejnou správu (.pdf, 215 kb)

Kateřina Černá – CSR – Příkald dobré praxe – MČ Praha 13 (.pdf, 4,26 MB)

Lubomír Baláš – CAF – Příklad dobré praxe – Prostějov  (.pdf, 2,66 MB)

Libor Košťál – Model Excelence EFQM (.pdf, 1,36 MB)

 

Všechny prezentace:

Prezentace z konference Moderní veřejná správa 2016 – 1. část (.rar, 12,5 MB)

Prezentace z konference Moderní veřejná správa 2016 – 2. část (.rar, 28 MB)