Přívětivý úřad 2017 – příklady dobré praxe obcí III. typu Dne 17. května 2017 proběhl druhý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 165 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 73 % ze všech obcí III. typu.

Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány v jednotlivých krajích a celorepublikově. Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. Druhým magistrát v Liberci a třetím městský úřad ve Valašských Kloboukách.

Způsob přihlášení

Na konci února 2017 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2017 v kategorii obcí III. typu. Obce mohly tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do pátku 17. března 2017.

O soutěži

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

Při příležitosti slavnostního předávání byla křtěna nová publikace s příklady dobré praxe.

Ke stažení

Výsledky v krajích:

 

Kam dál:

 

http://kvalitavs.stepanpanek.cz/privetivy-urad-2016/