Dne 9. května 2018 proběhl třetí ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 151 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 66,5 % ze všech obcí III. typu.

Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány v jednotlivých krajích a celorepublikově. Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal Magistrát města Liberce. Druhým Městský úřad Žďár nad Sázavou a třetím Magistrát města Prostějova.

Publikace dobré praxe

Privetivy_urad_obci_III_typu_2018_-_obal.PNG

Při příležitosti slavnostního předávání byla křtěna nová publikace s příklady dobré praxe.

Ke stažení: Publikace příkladů dobré praxe – Přívětivý úřad obcí III. typu 2018 (pdf, 7,4 MB).

 

Způsob přihlášení

Na konci února 2018 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2018 v kategorii obcí III. typu. Obce mohly tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra v průběhu března 2018.
O soutěži

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).
Pořadí v krajích

Ke stažení

Seznam kritérií pro ORP (pdf, 420 kB)

Seznam kritérií pro MČ Prahy (pdf, 420 kB)

Informační leták k soutěži (pdf, 1 MB)

 

Historie soutěže Přívětivý úřad: