Upozornění: Slavnostní předávání cen Přívětivý úřad 2020 bylo z důvodu opatření přijatých během pandemie Covid-19 zrušeno. Vítězové byli obesláni poštou na podzim 2020.

Privetivy_urad_obci_III_typu_2020_-_ikonka.PNGLetošního pátého ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností se účastnilo 142 měst a městských částí Prahy, které mají obdobné kompetence a agendy (tj. 63 % ze všech). V soutěži zvítězil Magistrát města Prostějova následovaný městskými úřady Kolín a Litoměřice. V rámci isoutěže byla vydána i publikace příkladů dobré praxe (ke stažení na konci stránky).

Výsledky:

Celorepublikové výsledky:

  1. Prostějov,
  2. Kolín,
  3. Litoměřice.

Krajské výsledky:

 

 

Způsob přihlášení:

V druhé polovině ledna 2020 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2020 v kategorii obcí III. typu. Obce mohly tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do 20. února 2020.

O soutěži:

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

Ke stažení:

Tisková zpráva:

 

Privetivy_urad_obci_III_typu_2020_-_obr.PNG
brožura ke stažení (pdf, 1,9 MB)