V Prostějově se rozhodli více naslouchat svým zaměstnancům a poskytnout jim ještě více podpory pro jejich zdraví, které je zvláště v době pandemie covidu-19 tím nejdůležitějším. Město proto připravilo projekt pravidelných workshopů na zvládání stresu a k tomu nakoupilo balíčky pro zdraví (konkrétně pro zajištění obranyschopnosti organismu).

Za projektem je uvědomění si vedení magistrátu, že právě zaměstnanci jsou největší hodnotou zaměstnavatele a že je třeba o ně pečovat. Poznání, že zaměstnanec, který má dobře nastavené vnitřní hodnoty a který má k sobě úctu, je více vyrovnaný, přijímá zodpovědnost za svůj život, za svoje zdraví, zvládá svoje emoce, mnohem lépe zvládá zátěž v podobě vzrůstajícího počtu úkolů pod časovým tlakem a při stoupajících nárocích na kvalitu plnění, lépe komunikuje s občany i s kolegy, lépe přijímá změny a třeba i životní nepohodu, lépe zvládá sladění pracovního a osobního života.

Z praktického hlediska si změna vyžádala, aby vedení magistrátu projednalo potřebu aktivit pro podporu zdraví zaměstnanců s odborovou organizací působící u zaměstnavatele, následně došlo k úpravě Kolektivní smlouvy  v tom smyslu, že podpora zdraví zaměstnanců byla nově dána jako jeden ze základních pilířů péče o zaměstnance. Poté bylo nutné realizovat poptávkové řízení a vybrat nejvhodnějšího lektora, který by byl ochoten pravidelné každotýdenní workshopy na téma zvládání stresu v rámci magistrátu realizovat. Bylo nutné zajistit vhodné prostory pro tuto aktivitu, s možností účasti až 30 zaměstnanců. Vhodný prostor město našlo přímo v rámci budovy magistrátu, tím je pro zaměstnance absolvování této aktivity velmi dobře dostupné. U balíčků pro podporu imunity bylo provedeno poptávkové řízení v souladu s vnitřními postupy magistrátu.

Nejpřísnější mimořádná opatření omezila možnost hromadných akcí. Zaměstnanci však mají zajištěnou alternativní možnost individuálních konzultací v časovém limitu 15 min.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

Foto: Archiv města

 

Autor úvodní fotografie: By cs:User:Pernak – Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2386635