Magistrát pomáhá rodičům dětí s poruchou autistického spektra

Magistrát města Prostějova se v roce 2017 zapojil do projektu Krajského úřadu Olomouckého kraje k problematice osob s poruchou autistického spektra. Na bázi projektu byla následně ze zaměstnanců odboru sociálních věcí určena specialistka, která se problematice cíleně věnuje. Pracovnice magistrátu se zapojila také do workshopů, které pořádal krajský úřad, a absolvovala zahraniční studijní cestu určenou pro sociální pracovníky.

Ke konci roku 2018 byla navázána úzká spolupráce s rodiči dětí s poruchou autistického spektra, kterým magistrát bezplatně poskytl prostory pro setkávání. Vstřícný postoj magistrátu pramenil z pochopení, že tyto rodiny často vynaloží značnou část ze svých finančních prostředků na péči o dítě, přičemž jsou mezi nimi i rodiny sociálně slabší, které si již další výdaje nemohou dovolit. Pravidelné setkávání rodičů je přitom důležité zejména kvůli zvyšování informovanosti, která stále není plně dostačující. Rodič je přitom většinou ten, kdo na sebe přebírá většinu péče a potřebuje další informace, které by mu pomohly k vyhledání služeb a odborníků. Cílem je také sdílet dobrou praxi.

Setkání se bude dle potřeb účastnit také vyčleněná specialistka magistrátu, která v tomto ohledu vykonává roli kontaktní sociální pracovnice. Magistrátem zapůjčené prostory by se tak měly stát klidným prostředím pro asi dvacítku rodičů. Místnost bude vybavena specifickými pomůckami, které město zakoupí na základě zjištěných potřeb zapojených rodičů. Setkávání se naplno rozběhnou v průběhu roku 2019.

O nových službách se dotčení občané dozvědí z nového katalogu sociálních služeb Prostějova. Město dále plánuje odborné přednášky k dané problematice a posílení sociálního poradenství. U druhého řečeného jde zejména o pomoc při řešení jednotlivých problémů klientů, případně vyřizování dalších záležitostí, se kterými se na magistrát rodiče obrátí.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/

Použitou fotografii poskytl městský úřad.