Představujeme Institut odpovědného veřejného zadávání. Jde o vzdělávací platformu v České republice, která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat odpovědný přístup a rozvíjet své kompetence pro strategické nakupování.

Vzdělávání zahrnuje širokou škálu kompetencí pro strategické směřování veřejných nákupů, které zadavatele povedou k promýšlení dopadů veřejné zakázky, k naplňování obecných společenských cílů nebo priorit organizace a při tom získali praktické informace, tipy a příklady, které mohou ve své praxi ihned využívat a současně na všech setkáních poznat nové kolegy, od nichž se mohou dále inspirovat.

Institut nabízí jak základní semináře s úvodem do problematiky, včetně klíčových principů konceptu, právního zakotvení, přehledu jednotlivých příležitostí a témat, tak i odborné semináře ke specifickým tématům, institutům a inovativním postupům pro praktické uplatňování v různých oblastech veřejného zadávání.

Prohlédněte si celou nabídku seminářů. V nabídce jsou semináře nejen se základním vhledem do tématu, ale také celá řada specializovaných seminářů o příležitostech, které odpovědné zadávání přináší a inovativních postupech v nákupech.

Semináře jsou nabízeny bezplatně. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Další informace o odpovědném veřejném zadávání najdete také na: http://sovz.cz/