Právní poradna města Slaného je bezplatnou službou určenou občanům trvale žijícím ve městě a jeho místních částech. Funguje jednou za čtrnáct dní po dobu dvou hodin (od 15:00 do 17:00) v prostorách městského úřadu.

Občan, který potřebuje právní radu, se musí nejdříve objednat (telefonicky či e-mailem) a dopředu sdělit svůj dotaz tak, aby bylo vyřízení efektivní a stihlo se odbavit co nejvíce klientů. Konzultace následně probíhá osobně po dobu 20 minut. Poradna řeší konzultace v oblastech občanského zákoníku, správního řádu, zákoníku práce, trestního práva, rodinného a pracovního práva či finančních a exekučních služeb. Občan získá přehled, jak situaci řešit, jaká má práva a povinnosti, na koho se obrátit a jaké dokumenty bude potřebovat.

Poradna není určena právnickým osobám, spolkům, sdružením, společenstvím či neziskovým organizacím. Na právní konzultaci tak mají nárok pouze fyzické osoby. Poradna rovněž neposkytuje rady v oblastech činnosti městského úřadu nebo správy sociálního zabezpečení, mezinárodního práva a sociálně-právní ochrany dětí.

Poradnu provozuje městem najatá právní kancelář. Před jejím spuštěním město připravilo informační kampaň. Občané poradnu využívají, o čemž svědčí plná vytíženost úředních hodin. Město proto zvažuje rozšíření otevírací doby nejméně o hodinu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/