Ministerstvo vnitra pořádá sedmý ročník motivační soutěže Přívětivý úřad. Úřady obcí s rozšířenou působností a úřady městských částí Prahy 1-22 se v ní mohou utkat o titul nejvíce přívětivého úřadu kraje i republiky.

Privetivy_urad_obci_III_typu_2019_-_ikonka.pngK soutěži opět vyjde publikace příkladů dobré praxe, které jsou vybírány na základě odpovědí zapojených měst.

Způsob přihlášení:

Na konci února 2022 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2022 v kategorii obcí III. typu. Obce mohly tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do 1. dubna 2022.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září 2022, oceněné úřady budou s předstihem informovány.

Více informací na: https://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2022.aspx