Ministerstvo vnitra vydává návodnou publikaci, která srozumitelnou formou předává základní úřední informace určené zejména seniorům a seniorkám.

Publikace vznikla ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice z.s. Zabývá se důchodovým zabezpečením, příspěvky a dávkami, sociálními službami a vyřizováním úmrtí v rodině.

KE STAŽENÍ: Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory (PDF, 1 Mb)

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.