Transparentnost zasedání není jen o zveřejnění usnesení

Ve Štětí se snaží pravidelně veřejnost informovat o tom, jaké záležitosti bude zastupitelstvo města projednávat na svých zasedáních a současně s jakým závěrem byly posléze projednány. Stejně tak chtějí umožnit vyhledávání a prohlížení již projednaných materiálů, zápisů a pro rychlé vyhledání také přijatých či nepřijatých usnesení.

Současně s pozvánkou a programem zasedání zastupitelstva města jsou na webové stránky města nahrány anonymizované materiály určené k projednání. V průběhu zasedání zastupitelstva je pořízen videozáznam, který je následně umístěn prostřednictvím odkazu na webové stránky. Po zpracování a podpisu zápisu je zpracován výpis jednotlivých usnesení a společně se zápisem zveřejněn na webových stránkách.

Cílem bylo poskytnout občanům informace o bodech, které budou na zasedáních zastupitelstva projednávány tak, aby v případě, že se jich bod týká, měli možnost se k němu případně na zasedání vyjádřit. Výpis usnesení naopak zjednodušuje vyhledávání a pro zájemce, které zajímá, jaká případně byla k projednávanému bodu diskuse, je k dispozici videozáznam z jednání.

Služba je občany využívána a představitelé města předpokládají, že jsou občané spokojeni co do kvantity informací, tak i do kvality zpracování výsledků (materiály, videozáznam, výpis usnesení, zápis) a vše je dohledatelné také zpětně v archivu). Před spuštěním služby bylo třeba nastavit jednotný systém zpracování materiálů (formát, přílohy, číslování apod.) od jednotlivých předkladatelů, synchronizovat jejich předávání a současně jejich anonymizaci.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/