Dobrá praxe – Praha 18 – Služba Zachraňte mne

Městská část Praha 18 neboli Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. V městské části žije více jak 20 tisíc obyvatel. www.praha18.cz

Záchranáři mají přehled o ohrožených osobách

Projekt Zachraňte mne je výjimečnou službou v oblasti bezpečnosti seniorů a tělesně postižených. Služba má zvláště v krizových situacích, jakými jsou například povodně, požáry, úniky plynu nebo teroristické útoky, upozornit záchranáře, že se v ohrožené oblasti vyskytují lidé, kteří potřebují zvláštní zacházení, například tedy zdravotně postižení občané. Záchranáři se tak můžou na jejich záchranu předem speciálně vybavit.

Projekt byl iniciován Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy z programu JPD 3.

Registrátory jsou osoby se zdravotním postižením

Ohrožené osoby, zejména zdravotně postižení a senioři, se mohou zdarma registrovat u kontaktních registrátorů, kteří registraci na vlastní žádost žadatele zařadí do pražského Integrovaného záchranného systému, aby záchranáři věděli o jejich přítomnosti v dané lokalitě.

Většina registrátorů má sama zdravotní postižení, a tak dobře rozumí obtížím, které z tohoto stavu plynou. Registrátoři poté žadatelům poskytují rady, jak jednat při krizových událostech, pomáhají vytvořit nouzový

seznam úkonů nutných k provedení během evakuace a věcí, které je nezbytné si při evakuaci vzít s sebou.

Na webových stránkách městské části Prahy 18 jsou poté k dispozici kontakty na registrátory, ale také ke stažení například příručky pro případ ohrožení. Rovněž je na stránkách možné získat kontakty na tísňová volání a hlášení poruch.

Projekt je zatím bez závad

Městskou částí nebyly vysledovány žádné překážky pro zavedení projektu. Samotnému spuštění předcházelo pouze projednání na Bezpečnostní radě městské části Praha 18 a organizační aktivity na odboru sociální péče a zdravotnictví.

Městská část Praha 18 prozatím nemá od občanů zpětnou vazbu na fungování služby, nicméně do budoucna chystá pořádat diskuzní akce s občany, zejména se seniory a školáky, a tak šířit osvětu o chování při krizových událostech.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Vlastní dílo – Jan Polák CC BY-SA 3.0