Dobrá praxe – Praha 18 – Počet úředních hodin

Městská část Praha 18 neboli Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. V městské části žije více jak 20 tisíc obyvatel. www.praha18.cz

Na úřad zajdete v klidu před prací nebo po ní

I městská část Praha 18 se často setkávala s požadavky veřejnosti na rozšíření úředních hodin nad rámec běžné pracovní doby, především tedy o ranní a večerní hodiny. Úřad městské části se jim proto rozhodl vyjít absolutně vstříc.

K pevným úředním hodinám úřad přidal i další hodiny, ve kterých je možné úřad navštívit po telefonickém objednání. Úřad tím v praxi nabízí od pondělí do čtvrtka možnou úřední dobu od 6 do 19 hodin a v pátek od 6 do 15 hodin.

Aktuálně městská část plánuje rozšířit způsob objednání o elektronický rezervační systém, který bude umístěn na webových stránkách městské části po jejich modernizaci, na níž se právě pracuje.

Počet úředních hodin činí 61 hodin za týden

Pevné úřední hodiny úřadu městské části se od pondělí do čtvrtka v součtu pohybují mezi šesti až osmi a půl hodinami, v pátek činí dvě hodiny, celkově jich za pracovní týden úřad poskytuje 31. S dalšími možnými hodinami, na které je nutné se objednat, to však činí již celých 61 hodin za týden.

Všichni občané městské části tak mohou pohodlně, před nebo po práci, vyřídit své úřední záležitosti. Nejvíce je přitom využívána agenda občanských průkazů a cestovních dokladů. Tamní zaměstnanci se během dne střídají tak, aby zajistili pokrytí směn.

Základem systému je zavedení pružné pracovní doby

Zavedení takovéhoto systému úředních hodin předcházelo zřízení daktyloskopické evidence docházky a především byla aplikována pružná pracovní doba. Celý systém byl rovněž projednán s vedením městské části.

Největší bariérou se jevilo přesvědčit zaměstnance úřadu a politické vedení městské části o výhodnosti pružné pracovní doby. Naopak u občanů se systém zavedl okamžitě a je, spolu s ochotou zaměstnanců, často chválen.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

Použitá fotografie: autor vlastní dílo – Ondřej Koníček – CC-BY-3.0

Dobrá praxe – Praha 18 – Služba Zachraňte mne

Městská část Praha 18 neboli Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. V městské části žije více jak 20 tisíc obyvatel. www.praha18.cz

Záchranáři mají přehled o ohrožených osobách

Projekt Zachraňte mne je výjimečnou službou v oblasti bezpečnosti seniorů a tělesně postižených. Služba má zvláště v krizových situacích, jakými jsou například povodně, požáry, úniky plynu nebo teroristické útoky, upozornit záchranáře, že se v ohrožené oblasti vyskytují lidé, kteří potřebují zvláštní zacházení, například tedy zdravotně postižení občané. Záchranáři se tak můžou na jejich záchranu předem speciálně vybavit.

Projekt byl iniciován Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy z programu JPD 3.

Registrátory jsou osoby se zdravotním postižením

Ohrožené osoby, zejména zdravotně postižení a senioři, se mohou zdarma registrovat u kontaktních registrátorů, kteří registraci na vlastní žádost žadatele zařadí do pražského Integrovaného záchranného systému, aby záchranáři věděli o jejich přítomnosti v dané lokalitě.

Většina registrátorů má sama zdravotní postižení, a tak dobře rozumí obtížím, které z tohoto stavu plynou. Registrátoři poté žadatelům poskytují rady, jak jednat při krizových událostech, pomáhají vytvořit nouzový

seznam úkonů nutných k provedení během evakuace a věcí, které je nezbytné si při evakuaci vzít s sebou.

Na webových stránkách městské části Prahy 18 jsou poté k dispozici kontakty na registrátory, ale také ke stažení například příručky pro případ ohrožení. Rovněž je na stránkách možné získat kontakty na tísňová volání a hlášení poruch.

Projekt je zatím bez závad

Městskou částí nebyly vysledovány žádné překážky pro zavedení projektu. Samotnému spuštění předcházelo pouze projednání na Bezpečnostní radě městské části Praha 18 a organizační aktivity na odboru sociální péče a zdravotnictví.

Městská část Praha 18 prozatím nemá od občanů zpětnou vazbu na fungování služby, nicméně do budoucna chystá pořádat diskuzní akce s občany, zejména se seniory a školáky, a tak šířit osvětu o chování při krizových událostech.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Vlastní dílo – Jan Polák CC BY-SA 3.0