Změna legislativy, která zdražuje skládkování komunálního odpadu, přinutila přemýšlet zástupce obcí nad kroky, které povedou ke snižování směsného komunálního odpadu. Důležitým faktorem se při této cestě jednoznačně jeví zvýšení míry třídění. Přestože je základem třídění odpadu rozsáhlá síť kontejnerových hnízd, ve Svitavách se rozhodli pro zavedení door-to-door třídění odpadu.

Občané, kteří měli zájem, získali od města zdarma nádobu na adresné třídění plastů. Město Svitavy se rozhodlo občanům poskytnout nádoby na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce. Zájemci tak dostali možnost vyplnit si žádost o výpůjčku a v dané termíny si pro nádobu na sklad dojít, případně se dohodnout na předání individuálně. V současné době tak téměř 1400 domácností může plasty pohodlně třídit v podstatě ode dveří. Nádoby se sváží 1x měsíčně a odbor životního prostředí navíc získává podrobnější přehled o odpadech, který může využít pro efektivnější řízení odpadového hospodářství.

Město Svitavy plánuje pokračovat v door-to-door třídění a na jaře roku 2024 poskytne zdarma zájemcům bydlícím v domech se zahradou zahradní kompostéry, které poslouží k odložení bioodpadu. Pro občany z bytové zástavby město také připravuje možnost odkládání kuchyňského odpadu do speciálních nádob.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.