Svitavy v roce 2020 provedly zásadní krok v modernizaci svých služeb. Díky koordinovanému a koncepčnímu přístupu k jednotné vizuální identitě představili nové webové stránky již ve sjednoceném designu. Kreativní vizuál, který si hraje se sloganem „Svitavy a vy.“, se promítl i do nově modernizovaných webových stránek a portálu občana města.

Na portálu občana města nyní návštěvníci najdou rozcestník životních situací (místní poplatky, doprava, bydlení, sociální věci, školství, kultura, sport, dotace nebo informace o výstavbě), dále odkazy na on-line rezervační systém, kontakty na úředníky a úřední desku. Portál je stále ve výstavbě, takže jeho neveřejná část (přístupná po přihlášení) nabízí prozatím hlavně možnost vyplnění formulářů a v případě, že klient disponuje elektronickým podpisem, umožňuje i jejich elektronické  podání.

Kompletní změny webových nástrojů města jsou klienty chváleny, nejen díky responzivnímu rozhraní a novému designu, ale zejména pro uživatelskou přívětivost. Město měsíčně eviduje přes 1 600 návštěv portálu občana města.

V současnosti se plánuje druhá fáze rozvoje portálu a hledá se její finanční krytí. Ta by měla přinést již kompletní dopracování portálu a klientům nabídnout platební bránu, informace o nedoplatcích z ekonomických systémů města a také propojení se státním Portálem občana. Dále bude řešit zveřejněné objednávky, faktury a smlouvy. Plánujeme začlenit i nástroje na kontrolu rizik ve veřejných zakázkách.

Zavedení předcházelo vypracování strategie v rámci projektu Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu, analýza potřeb úřadu a analýza prostředí informačního systému města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/