Cíle projektu

Dobrovolné a plošné zapojení všech zaměstnanců Městského úřadu Valašské Klobouky, počítaje v to i jeho vedení, do veřejných akcí různého typu. Zlepšení organizační kultury a podpora vzájemné spolupráce všech zapojených partnerů v přilehlé lokalitě i celorepublikově.

Rozvoj dobrovolnictví, postupné zapojování většího počtu zaměstnanců a větší části veřejnosti.

Popis řešení

Řešení je založeno na plošném zavedení dobrovolnictví na Městském úřadě Valašské Klobouky. Na iniciaci a rozvoji dobrovolnických aktivit u všech zaměstnanců úřadu. Etický kodex pracovníků úřadu deklaruje podporu a rozvoj těchto aktivit.

Zaměstnanci organizují akce a aktivity, jejichž výtěžek či přímá podpora směřují k daným cílovým skupinám. Návrhy na jednotlivé dobrovolnicky laděné akce podávají zaměstnanci samostatně a iniciativně dle svého uvážení, nápadu či v reakci na momentální aktuální situaci.

Dobrovolnické aktivity jsou ve většině případů mimo úřad externě komunikovány tak, aby se mohli zapojit i občané města či další široká veřejnost. Dobrovolnictví se týká např. následujících akcí: obnova výletiště pro rodiny s dětmi, sběr známek nebo kabelek na podporu misí v zemích třetího světa, úklidové a vzdělávací akce se vztahem k životnímu prostředí, přímá pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, navození optimistické atmosféry na dětské onkologii v nemocnici Olomouc apod.

Dobrovolnické činnosti jsou chápány a vstoupily do povědomí zaměstnanců jako bezplatné a svobodně konané činnosti se záměrem zasadit se pro jiné lidi mimo vlastní rodinu (pro jiné společenské skupiny místní komunity).

Řešení částečně doplňuje do řízení úřadu již zavedená témata společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Propagace dobrovolnictví a osvětová činnost.
  • Rozvoj dobrovolnictví na úřadě při zapojení většiny zaměstnanců a větší části veřejnosti.

Přenositelnost řešení

Toto řešení je plně přenositelné do organizací veřejné správy jakéhokoliv typu a velikosti, které chtějí přispět k rozvoji svého okolí zapojením svých zaměstnanců do dobrovolnických aktivit.

Možné překážky realizace

Překážky mohou být různého charakteru v závislosti na typu vykonávané aktivity.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2018