Cíle projektu

Zvýšit funkční a ekonomickou efektivnost a účinnost poskytování služeb v oblasti ICT. Zlepšit celkový komfort uživatelů těchto služeb.

Popis řešení

Pomocí optických kabelů je vytvořena bezpečná vysokorychlostní komunikační infrastruktura pokrývající v konečné podobě prakticky celé území města. Optická síť má otevřený charakter a poskytuje kvalitní a dostupné služby přenosu dat. Síť propojuje velké množství organizací a na území celého města uskutečňuje bezpečné služby.

Základem řešení je propojení jednotlivých strategických budov či organizací optickými kabely:

 • městských (všechny budovy městského úřadu, městská knihovna, základní a mateřské školy, sociální služby, zájmové organizace, sportoviště…),
 • krajských (gymnázium a další střední školy, správa a údržba silnic, domov pro seniory, záchranná služba…),
 • státních (Policie ČR, Úřad práce, Hasičský záchranný sbor, Výchovný ústav…).

Mezi body vysokorychlostní optické sítě patří také následující technická zařízení: vysokorychlostní vážení nákladních automobilů, 23 bezpečnostních kamer a také snímače (čidla).

Řešení zvyšuje komfort služeb všech připojených uživatelů. Razantně snižuje náklady na poskytované služby a zároveň zvyšuje jejich kvalitu.

Hlavní přínosy a výsledky

 • Zlepšení funkčnosti nebo úplné zavedení vysokorychlostního internetu, internetového telefonování a kabelové televize.
 • Bezpečné propojení institucí města mezi sebou zabezpečenými daty.
 • Omezení nákladů na hlasové služby, konektivitu internetu a výdajů organizací města na informační technologie.
 • Obrovský nárůst poskytovaných služeb.
 • Použití nových technologií vyvolalo nahrazení používaných zaběhlých metod novými.
 • Lepší komfort služeb u všech zapojených uživatelů.

Přenositelnost řešení

Toto řešení je plně přenositelné i na další organizace veřejné správy.

Možné překážky realizace

 • Nákladnost vybudování optické sítě.
 • Nesprávné nastavení a nekvalitní odladění všech požadovaných služeb.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2018