Výjimečnost veřejné správy je dána počtem jejích uživatelů. Všech 10 262 040 mužů a žen žijících v České republice někdy využívá služeb veřejné správy.

Nejvíce obyvatel žije ve Středočeském kraji, a to 12,4 % ze všech obyvatel státu, dále v Moravskoslezském kraji žije 11,8 % obyvatel a v Jihomoravském kraji 11,4 %. Přes milion obyvatel má také hlavní město Praha, což činí 10,9 % obyvatel státu. Naopak nejméně oby­vatel má Karlovarský kraj s 2,8 %, druhý nej­méně lidnatý je Liberecký kraj s 4,2 % a třetí „odspodu“ je Kraj Vysočina, těsně před Pardu­bickým krajem (4,9 %).

V souhrnu v České republice žije více žen než mužů, a to ve všech krajích, největší rozdíl je v Praze, kde žije 52,3 % žen proti 47,7 % mužů a nejmenší rozdíl je v Kraji Vysočina, kde je dominance žen „pouze“ v rozsahu 50,4 %.

 

Data za rok 2015.

 

ZPĚT