Občanské průkazy a cestovní pasy vydává 227 obecních úřadů obcí s rozšířenou působ­ností a pražských městských částí. V roce 2015 na nich bylo vydáno 1 863 593 občanských průkazů a 3871 občanských průkazů s čipem.  Ve srovnání s minulými roky to představuje nárůst v počtu vydaných dokladů, neboť jak je patrné z grafu č. 13, končila desetiletá platnost dokladů vydaných v roce 2005. Za poplatek 500 Kč jsou vydávány od r. 2012 občanské průkazy s čipem, zatímco výměna standard­ního občanského průkazu je zdarma. Počet vydaných občanských průkazů s čipem má klesající tendenci, zejména z důvodu nízké využitelnosti, což se do budoucna bude měnit a elektronické občanské průkazy budou mít využití na řadu dodatečných aplikací a funkcionalit.

Cestovních pasů úřady vydaly 720 400, což je více než v předchozích 2 letech. Od roku 2006 úřady vydávaly i tzv. biometrické pasy. Rok 2015 byl zároveň i rokem posledním, v němž se vydávaly cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosičů dat s biometrickými údaji.

Řidičských průkazů bylo v roce 2015 vydáno 920 124, což je o 50 % více než předchozí rok. Způsobeno to bylo skončením desetileté plat­nosti řidičských průkazů z povinné výměny v roce 2005.  Povinná výměna také způsobila nárůst počtu vydaných řidičských průkazů v roce 2013 a dá se předpokládat, že podobný nárůst nastane i v roce 2017, kdy vyprší plat­nost řidičských průkazů vystavených v roce 2007.

V roce 2015 bylo občany ztraceno 115 851 občanský průkazů a 39 812 cestovních pasů. Českým občanům bylo odcizeno téměř 52 000 dokladů, občanských průkazů z toho bylo 49 013 a cestovních pasů 2 919.

Činnosti v samostatné a zejména v přenesené působnosti vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu. Rada obce zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařa­zení do obecního úřadu.

Pro snazší orientaci v působnostech úřadu poslouží písemnosti obecního úřadu. Jsou-li vypracované v rámci samostatné tedy nestátní působnosti, nesou v záhlaví označení „obec, město“. Naopak u písemností vydávaných v přenesené působnosti je v záhlaví uveden „obecní úřad, městský úřad“.

 

ZPĚT