Tabulka č. 1 znázorňuje rozdíl ve vzdělání za­městnanců obcí, krajů ústředních správních úřadů a podřízených správních úřadů. Nejvyšší míru vysokoškolského vzdělání zaměstnanců vykazují kraje a ústřední správní úřady (kolem 70,5 %). Naopak nejméně vykazují obce (25 %). Součástí tabulky je také přehled o podílu vedoucích zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců, na všech sledovaných úrovních se přitom pohybuje mezi 13,8 a 17,7 %

ZPĚT