Počet zvolených zastupitelek do krajských zastupitelstev se pozvolna zvyšuje, za sledovaných 12 let se zvýšil o 5,5 % na téměř 20 %. Aktuální zastoupení žen v zastupitelstvech krajů je napříč jednotlivými kraji odlišné a tenduje od 26,2 % v Praze a Moravskoslezském kraji až po 12,7 % v kraji Ústeckém.

ZPĚT