Občané, kteří se ocitnou v tíživé životní a finanční situaci, se často obracejí na potravinové banky. Nejinak tomu je i ve Vimperku. Od roku 2020 spolupracovalo město Vimperk s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, nicméně služby pro klienty nebyly vždy dostačující.

Vzhledem k tomu, že se v převážné míře jednalo o závozy trvanlivých potravin bez masa, mléčných produktů, ovoce a zeleniny (pouze nahodilé dodávky z potravinové banky), zřídilo město Vimperk „Potravinovou banku města Vimperk“ za účelem nákupu potravin potřebného sortimentu, hygienických potřeb, drogistického zboží a případné mimořádné materiální pomoci.

Např. rodině s dětmi v hmotné nouzi bez finančních prostředků čekající na výplatu dávek jsou poskytnuty trvanlivé potraviny z potravinové banky (olej, těstoviny, kečup, sladkosti, konzervy, umělá výživa pro dítě). Sociální pracovnice pak zajistí nákup v rámci Potravinové banky města Vimperk, kdy jsou rodině s dětmi dále poskytnuty jogurty, mléko, maso, ovoce apod.

Tato pomoc je poskytována od 1. ledna 2023, kdy na její poskytování bylo vyhrazeno z rozpočtu města 50 000 Kč. V červnu zastupitelstvo schválilo navýšení o dalších 50 000 Kč, celkem tedy 100 000 Kč pro rok 2023. Tato pomoc v této výši se zatím jeví jako dostatečná i pro rok 2024.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay