Fungování správy obce a zorientování se v problematice výkonu funkce zastupitele obce, to vše nabízí přehlednou a přívětivou formou především novým zastupitelům druhé aktualizované vydání publikace „Jsem zastupitel/ka“.

Publikace se věnuje výkonu funkce zastupitele a činnostem spojeným se správou obce. Zaměřuje se jak na práva a povinnosti zastupitelů, tak na fungování orgánů obce, hospodaření s majetkem obce, střet zájmů nebo systém odměňování, vydávání obecních právních předpisů, ale také na zapojování občanů do veřejného dění. Publikace rovněž obsahuje řadu užitečných odkazů a kontaktů. „Dodatečně gratuluji všem zvoleným zastupitelům a přeji jim, aby naplnili očekávání, která do nich voliči vložili. Doufám, že jim tato publikace pomůže k rychlejší orientaci v oblastech, se kterými se setkají při výkonu své funkce,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Doplnil, že cílem této publikace je přehlednou a  přívětivou formou poskytnout zastupitelům základní informace k fungování správy obce.

Ministerstvo vnitra připravilo v elektronické i tištěné verzi již druhé vydání publikace. Elektronickou verzi zaslalo starostům všech obcí se žádostí o její další rozeslání zastupitelům. Tištěnou verzi budeme distribuovat na začátku listopadu úřadům obcí s rozšířenou působností, kde si ji budou moci obce daného správního obvodu vyzvednout.

Ke stažení:

Převzato z mvcr.cz – více také na: https://www.mvcr.cz/clanek/jsem-zastupitel-ka.aspx