Základní údaje o projektu

Projekt měl za cíl vytvoření platformy pro řízení udržitelného rozvoje města, která by umožňovala měnit jednotlivé proměnné a simulovat pravděpodobný vývoj.

Popis projektu

Na základě původního statického modelu Balanced Scorecard (BSC), informací a dat z projektů k tématu udržitelného rozvoje bylo třeba zpracovat nový plán na vyšší úrovni a s lepšími možnostmi pro rozhodování, kterým je dynamický strategický plán dle metody BSC. Struktura modelu slouží k prohlížení klíčových součástí modelu, který je základem simulátoru Vsetín 2010 – 2030. Zde jsou zahrnuty oblasti Obyvatelstvo, Bydlení, Školství, Organizace, Kultura, Prostředí, Bezpečnost, Doprava a Finance.

Cílem projektu bylo vytvořit platformu pro řízení udržitelného rozvoje města Vsetín. Měřitelnost je hodnocena prostřednictvím vlastních indikátorů udržitelného rozvoje za jednotlivé oblasti modelu. Výhodou je již zavedený systém dle ISO 9001, který je pro efektivní uplatnění BSC velkou výhodou.

Projekt bylo možno realizovat díky podpoře ze strany vedení. Zpracování dynamického modelu Balanced Scorecard probíhalo interaktivní formou na bázi jednání Týmu pro kvalitu, který zahrnoval členy vedení města, pracovníky vybraných gesčních odborů, zástupce neziskové sféry a podnikatelů. Aktivní participace vedení města na tvorbě byla jednou z podmínek zpracovatele.

Možností aplikace Vsetín 2010–2030 je postupná simulace, tzv. kroková manažerská hra, která umožňuje postupnou simulaci v letech 2010 – 2030. Skládá se z vybraných indikátorů, z nichž některé jsou opatřeny semafory pro rychlý přehled o stavu daného indikátoru. Uživatelské rozhraní je doplněno o intuitivní ovládací prvky, např. táhla, kterými je možné libovolně měnit jednotlivé indikátory (např. porodnost, počet přistěhovaných atd.).

V době realizace projektu (rok 2010) se jednalo o vůbec první zpracování dynamického BSC v prostředí samosprávy v ČR. Inovativní je zejména provázanost na speciální software, který simuluje strategické scénáře vývoje podle proměny parametrů modelu a dává tak k dispozici na základě statistických dat kvalifikované predikce a data pro rozhodování o optimálních variantách rozvoje města.

Přenositelnost řešení

Dle představitelů města Vsetín může být řešení aplikováno i v jiných organizacích nebo sektorech, především pro účely strategického plánování municipalit. Pro realizaci je podstatné, aby vedení organizace mělo jasnou představu, kdo se bude starat v budoucnu o aktualizaci daného modelu.

Bariéry realizace

Komplikací byla skutečnost, že při zpracování modelu byla použita softwarová distribuce programu Vensim určená pro akademické použití. V rámci projektu realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost město následně zakoupilo verzi softwaru pro komerční použití. Další překážkou může být fakt, že cena za zpracování modelu je dosti vysoká. Současně klade časové nároky na samotné zpracování i zpracovatelský tým.

Zhodnocení zkušeností

Hlavním úspěchem je vytvoření dynamického strategického plánu dle metody BSC. Model byl tvořen po dobu 6 měsíců na jednáních speciálního týmu pro kvalitu města Vsetín, takže se jedná ve výsledku o dokument s podporou a proškolenými uživateli. Úspěchem je především snadnější možnost získání požadovaných hodnot, jednodušší administrativa, kterou umožňuje softwarové prostředí pro obsluhu dynamického modelu Vensim, a zejména vyšší vypovídající hodnota indikátorů.

 

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – Vybrané příklady dobré praxe.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010

Zdroj fotografie: Wikimedia Commons