Od jara roku 2021 bude v rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení startovat rozsáhlá vzdělávací akce pro minimálně 500 pracovníků ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či již pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těmi, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi.

Jejich komplexní odborný růst se bude zaměřovat na potřebná témata:

 • Co je to sociální bydlení?
 • Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu
 • Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení
 • Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení
 • Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory
 • Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence
 • Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientům sociálního bydlení
 • Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami
 • Nástroje a metody prevence ztráty bydlení
 • Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a v zahraničí
 • Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení

Každý účastník absolvuje akreditovaný vzdělávací kurz, který se skládá z e-learningové části a prezenční části (probíhá jednání, aby v případě nepříznivé epidemiologické situace bylo nahrazeno distanční formou) školení, které obsahem pokryjí všechna zmíněná témata.

Realizace vzdělávacího kurzu pro sociální pracovníky je plánována v krajských městech v období březen až říjen 2021 a bude zohledněna epidemiologická situace s COVID-19.

Účast na vzdělávání je zdarma. Kurz je plně hrazen z projektu Podpora sociálního bydlení.

Více informací na: http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/340-projekt-podpora-socialniho-bydleni-startuje-novou-vzdelavaci-akci-pro-pracovniky-up-cr-obci-a-neziskoveho-sektoru

Materiál k tématu: http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/metodiky-cz