Pomozte nám připravit užitečné metodické materiály ke komunikaci obcí. 

Naším cílem je vytvořit metodiku komunikace obcí a metodiku tvorby komunikační strategie pro obce.

Z toho důvodu bychom chtěli poprosit vedení obecních a městských úřadů, případně pracovníky těchto úřadů, kteří se zabývají komunikací, aby vyplnili následující krátký online dotazník:
www.survio.com/survey/d/komunikace-usc

Vyplněním dotazníku napomůžete přesnějšímu sepsání metodických materiálů dle reálných potřeb obcí. Všechny vzniklé metodické materiály budou po dokončení volně dostupné všem zájemcům.

Dotazník vytvořil odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Minsiterstva vnitra. Odpovědi budou použity pro vstupní analýzu.

Děkujeme!

 

Dotazník je spuštěn od října 2020.