V říjnu 2017 budou zahájeny vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí v oblasti finančního řízení. Cílem moderně připravených kurzů je zvýšit odbornost a specializaci zastupitelů obcí v oblasti finančního řízení a tím snížit riziko potenciálních problémů v hospodaření obcí.

Jaká je podoba kurzů?

Vzdělávací program Zastupitel v kurzu se skládá ze tří navazujících kurzů – Dotační management, Veřejné zakázky a Rozpočtové hospodaření obce.

Všechny kurzy jsou vyučovány kombinovanou formou e-learningu (20 hodin) a prezenčních seminářů pořádaných ve všech krajích (8 hodin).

Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné úspěšně dokončit všechny tři kurzy. Na absolventy celého programu čeká prestižní certifikát Ministerstva vnitra.

Kurzy realizuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Časový harmonogram kurzů:

  • Dotační management (říjen až prosinec 2017)
  • Veřejné zakázky (leden až březen 2018)
  • Rozpočtové hospodaření obce (duben až červen 2018)

Co se v kurzech naučíte?

Dotační management

Naučíte se orientovat se v evropských fondech, operačních programech a národních programech; získáte osvědčené tipy pro orientaci ve výzvách a pravidlech čerpání dotací; naučíte se jak vyhodnotit úspěšnost, udržitelnost a návratnost projektu, jak vést projektovou dokumentaci od A do Z a mnohé další.

Veřejné zakázky

Osvojíte si aktuální právní úpravu veřejných zakázek důležitou pro praktické využití; naučíte se, jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení; jak posuzovat a hodnotit nabídky; jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti a další.

Rozpočtové hospodaření obce

Dozvíte se vše důležité o rozpočtu, rozpočtové skladbě, příjmech a výdajích obce a veřejném vlastnictví majetku a hospodaření s ním; naučíte se, jak efektivně hospodařit dle moderních přístupů; jak vhodně vytvářet finanční rezervy; jaké existují možnosti kontroly ze strany veřejnosti i zastupitelů a další důležité dovednosti.

Na prezenčních seminářích si osvojené znalosti vyzkoušíte v praxi. Součástí programu bude simulace veřejné zakázky, podání projektové žádosti nanečisto a výměna dobré praxe.

Jak se přihlásit?

Registraci je možné provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách https://www.institutpraha.cz/projekty/zastupitel-v-kurzu/. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

 

Další informace získáte na http://www.zastupitelvkurzu.cz/ nebo na www.facebook.com/zastupitelvkurzu/.

 

Ke stažení:

Leták Zastupitel v kurzu (pdf, 1 MB)

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Michal Greguška, Ph.D.

T: 974 887 502

E: michal.greguska@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

nám. Hrdinů 1634/3

140 21 Praha