Úspěšný projekt participativního rozpočtování

Statutární město Zlín se rozhodlo doplnit již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy spolupráce města s občany (komise místních částí, kanceláře místních částí, veřejná setkání Rady města Zlína s občany). Tamní představitelé proto spustili participativní projekt „Tvoříme Zlín“. Cílem projektu bylo zprostředkovat aktivní zapojení občanů do politického rozhodování na lokální úrovni, a tím do plánů rozvoje města včlenit aktuální potřeby a přání obyvatel. Tento projekt dal obyvatelům také možnost nahlédnout do fungování radnice a do správy města.

Na projekt participativního rozpočtování bylo vyčleněno 5 milionů korun a byla zřízena pracovní skupina. Jejím úkolem bylo především posouzení realizovatelnosti projektů předložených obyvateli města Zlína, navrhnutí potřebných úprav a posouzení a vypracování reálných rozpočtů. Do projektu bylo přihlášeno celkem 42 návrhů, z nichž do veřejného hlasování postoupilo 27 návrhů. Hlasování se zúčastnilo téměř 1900 obyvatel města a k realizaci je nyní určeno celkem 12 projektů. Projekt vzbudil mnohé kladné ohlasy a z průzkumu, který byl prováděn souběžně s hlasováním, vyplývá, že mají lidé zájem o další ročník projektu.

Realizaci projektu předcházelo jmenování koordinátora projektu a důkladná analýza participativních rozpočtů fungujících v dalších městech České republiky. Proběhlo několik osobních konzultací s koordinátory z jiných měst, díky nimž bylo zjištěno, jaké přístupy se osvědčily a jaké byly naopak přítěží. Statutární město Zlín si rovněž nechalo společností Demokracie 21 vypracovat rozsáhlou komparativní analýzu 19 měst, městských částí a obvodů, v nichž projekt participativního rozpočtu probíhal v roce 2017. Na základě této důkladné rešerše byla sestavena Metodika projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“ pro roky 2018 a 2019.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/