Brožura Přívětivý úřad 2023 vychází jako doprovodná publikace devátého ročníku soutěže Přívětivý úřad s cílem inspirovat ostatní obce s rozšířenou působností. V pubikaci naleznete 24 inspirativních příběhů obcí, kterými se jednotlivé radnice snaží zlepšovat služby pro občany, mimo jiné i zaváděním nových technologií a zlepšováním životního prostředí

Obce se v zavádění elektronických nástrojů zaměřují hlavně na osoby jakýmkoli způsobem handicapované. Naleznete zde příběhy z vybraných obcí, které úspěšně zavedly například chatboty pro elektronickou komunikaci s postiženými osobami, tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící prostřednictvím tzv. Tiché linky, aplikaci s parkovacím systémem pro tělesně postižené apod. Starším osobám jistě ulehčí život doručování vybraných písemností až do domu, nebo možnost ověřování podpisů v zařízeních sociální péče či nemocnici. Radnice se ovšem snaží zapojit do veřejného života i mládež a komunikují s nimi proto prostřednictvím sociálních sítí, nebo přímo spolupracují se studentskými parlamenty na projektech vedoucích ke zlepšování veřejného prostoru. V neposlední řadě je velmi častým tématem ekologické chování a zlepšování životního prostředí. Inspirací může být například přečišťování vody v městském bazénu a její opětovné použití, nebo projekty jež motivují obyvatele k třídění odpadu a tím ke snižování směsného odpadu.

Celá publikace je ke stažení zde (pdf, 4 MB)

V publikaci naleznete tyto inspirativní příklady dobré praxe:

Bílina: Chatbot Bílina

Brno: Tajemníkova inovační výzva

Dvůr Králové nad Labem: Sdílená kola

Chrudim: Zavedení tlačítka na webové stránce pro zprostředkování tlumočení do znakového jazyka prostřednictvím Tiché linky

Jablonec nad Nisou: Komplexní systém posílení občanského zapojení při správě města zřízením osadních výborů

Jičín: Strategie odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách

Liberec: Centrum bydlení Liberec

Liberec: Spolupráce města s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

Nový Bydžov: Ověřování podpisů v nemocnicích a zařízeních sociální péče

Nový Jičín: „Atraktivní město“ – manuál označování provozoven a reklamy

Opava: Komunitní centrum pomoci válečným uprchlíkům Paľanycja

Otrokovice: Plánování rozvoje města se školními parlamenty

Poděbrady: Aplikace ParkTime pro tělesně postižené

Praha 7: Webová aplikace CaseMan

Praha 13: Péče o duševní zdraví zaměstnanců úřadu

Prostějov: Univerzální poplatková pokladna s vyvolávacím systémem

Říčany: Dáme úřad – doručení vybraných písemností až do domu

Svitavy: Door to door třídění odpadu

Třebíč: Středisko sociální pomoci

Třinec: Chytrá aplikace pro hlášení mimořádných zpráv

Ústí nad Orlicí: Komunikace s mladou generací prostřednictvím Instagramu

Vimperk: Potravinová banka města Vimperk

Zlín: Softwarový robot

Žďár nad Sázavou: Přečišťování vody v městském bazénu